JAZYKOVÉ
PREKLADY

ODBORNÉ
PREKLADY

Preklady a tlmočenie

thumbnail

Zabezpečujeme preklady a tlmočenie z/do všetkých hlavných medzinárodných jazykov a z/do niektorých menej bežných.

Naše základné portfólio služieb zahŕňa:

Preklady

Jazykové preklady:

Ponúkame preklady z/do všetkých medzinárodných a známych jazykov a veľkej skupiny menej bežných jazykov. Orientujeme sa na odborné, ale aj bežné texty.

Medzinárodné jazyky:

English
Russian
Chinese
Hindi
German
French
Italian
SpanishOstatné jazyky:
Albanian
Arabic
Armenian
Bengalian
Danish
Fins
Greek
Gruzinian
Briesky hollandish
Japanian
Korean
Latin
Macedonian
Hungarian
Slovak
Hungarian
Moldavian
Norwegian
Irish
Polish
Portugalian
Romanian
Slovenian
Serbian
Swedish
Turkish
Ukranian
VietnamianOdborné preklady:

Prekladáme z viac ako 50 jazykov v rôznych profesijných oblastiach:


Architektúra
Automobilový Priemysel
Bankovníctvo
Biológia
Cestovný Ruch
Dane
Doprava
Ekológia
Ekonómia

Energia
Elektronika
Farmácia
Film
Financie
Liečiteľstvo
Gastronómia
Geografia
Geológia

História
Chémia
Letecké
Služby
Kozmetika
Manažment
Marketing
Medicína
Poisťovníctvo

Politika
Poľnohospodárstvo
Právo
Sociológia
Telekomunikácie
Informačné Technológie
Konštrukcie
Šport
Textil
Účtovníctvo