JAZYKOVÉ
PREKLADY

ODBORNÉ
PREKLADY

Odborné preklady

thumbnail

Odborný preklad:

Prekladáme z viac ako 50 jazykov v rôznych profesijných oblastiach:


Architektúra
Automobilový Priemysel
Bankovníctvo
Biológia
Cestovný Ruch
Dane
Doprava
Ekológia
Ekonómia

Energia
Elektronika
Farmácia
Film
Financie
Liečiteľstvo
Gastronómia
Geografia
Geológia

História
Chémia
Letecké
Služby
Kozmetika
Manažment
Marketing
Medicína
Poisťovníctvo

Politika
Poľnohospodárstvo
Právo
Sociológia
Telekomunikácie
Informačné Technológie
Konštrukcie
Šport
Textil
Účtovníctvo