KURZY
ANGLIČTINY

SLOVENČINA
PRE CUDZINCOV

Kurzy angličtiny

thumbnail

Vytvárame kurzy podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Nižšie krátky popis niektorých kurzov, ktoré ponúkame.

Začiatoční a stredne pokročilí – dáva študentovi základ profesionálnym spôsobom, vysvetľuje gramatiku, používa cvičenia podľa úrovne študenta. Učiteľovým cieľom je pripraviť študenta, aby sa vedel správne vyjadrovať po anglicky.

Konverzačný kurz – rozvíja Vaše znalosti a upevňuje sebaistotu v používaní anglického jazyka. Študent sa učí so svojich chýb a rozšíri slovnú zásobu. Tieto kurzy sa osobitne prispôsobia požiadavkám študentov.

Všeobecná angličtina – kurz navrhnutý a upravený podľa Oxford, alebo Cambridge učebníc a štandardov, pričom dôraz je kladený na konverzáciu o danej téme a používanie lingvistiky, ktorá sa k tomu vzťahuje.

Praktická angličtina – zmes konverzácie, bežnej a obchodnej angličtiny. Študenti sa zúčastňujú scénok z každodenného života, ako sú hovory cez telefón, komunikácia cez e-mail, rezervácia izby v hoteli, podanie sťažnosti, slovná zásoba a vety týkajúce sa cestovania, počúvanie native- speakerov, zdokonaľovanie výslovnosti atď.

Obchodná angličtina – či už pri práci s učebnicou, alebo hraní scénok, študenti si osvoja obchodnú angličtinu vytváraním power- pointových prezentácií, analyzovaním obchodnej rétoriky, prípravou na formálny rozhovor a študovaním jazyka reklamy a marketingu. Nájdu tak nové naplnenie vo svojej kariére používaním nového jazyka s dôverou.

Ceny

Nasledujúce ceny platia pre slovenských aj zahraničných lektorov a všetky kurzy:

Konverzačná, bežná, praktická a obchodná angličtina, pre začiatočníkov až pokročilých:

45 min 60 min 90 min
Individuálne 15 EUR 20 EUR 30 EUR
Skupina 20 EUR 25 EUR 35 EUR
Ak si predplatíte 5, alebo viac hodín, dostanete zľavu 5%.
Hodiny, ktoré by sa konali vo Vašich priestoroch mimo Bratislavských cestovných zón môžu byť účtované zvlášť.