JAZYKOVÉ
PREKLADY

ODBORNÉ
PREKLADY

Jazykové preklady

thumbnail

Jazykové preklady:

Ponúkame preklady z/do všetkých medzinárodných a známych jazykov a veľkej skupiny menej bežných jazykov. Orientujeme sa na odborné, ale aj bežné texty.

Medzinárodné jazyky:

English
Russian
Chinese
Hindi
German
French
Italian
SpanishOstatné jazyky:
Albanian
Arabic
Armenian
Bengalian
Danish
Fins
Greek
Gruzinian
Briesky hollandish
Japanian
Korean
Latin
Macedonian
Hungarian
Slovak
Hungarian
Moldavian
Norwegian
Irish
Polish
Portugalian
Romanian
Slovenian
Serbian
Swedish
Turkish
Ukranian
Vietnamian