Náš tím

Farid Khan

Farid Khan vyštudoval v Pakistane biológiu, chémiu a angličtinu. Žije na Slovensku už 9 rokov a počas tejto doby vyučoval angličtinu začiatočníkov aj pokročilých. Veľmi rád vyučuje skupinovou formou, najradšej však vedie individuálne hodiny. Farid Khan je zakladateľom HOUSE OF LANGUAGES. „Vyučuj nové jazyky, aby si otváral nové cesty.“ (Farid Khan)

Mgr. Andrea Torišková

Andrea ukončila Právnickú fakultu v Bratislave. Pracuje ako právnička a je partnerom v advokátskej kancelárii. Andrea má záujem a motiváciu vyučovať slovenčinu pre cudzincov a jej dominantným cudzím jazykom je nemčina. Andrea je manažérom HOUSE OF LANGUAGES a je zodpovedná za organizovanie administratívnej práce v spoločnosti. „Keď sa cudzinci učia slovenčinu, začnú sa tu cítiť ako doma.“ (Andrea Torišková)

Danny Morrison

Danny Morrison pochádza z Anglicka. Žije na Slovensku už niekoľko rokov. Vyučuje obchodnú angličtinu a pokročilých. Rád cestuje, stretáva nových ľudí a je veľmi komunikatívny. „Aby ste sa naučili jazyk, musíte byť komunikatívny.“ (Danny Morrison)