Metodológia

HOUSE OF LANGUAGES je prevádzkovaná učiteľmi. Naša metodológia je založená na osvedčených spoločných vedomostiach a je podporovaná učiteľmi a ich vlastnými skúsenosťami.

Učenie v priateľskej atmosfére je hlavným cieľom našej školy.

Úvodné hodiny majú maximalizovať odvahu študentov konverzovať s poukazom na ich už existujúce znalosti anglického jazyka a povzbudiť ich v tom, aby zdieľali s ostatnými to, čo už vedia.

Po vstupných testoch analyzujeme potreby každého študenta a ponúkneme mu osobný učebný plán, podľa jeho potrieb.
Skúsenosť ukázala, že študenti sa ľahšie učia v menších skupinách, preto odporúčame, aby bolo v jednej skupine maximálne 8 študentov.

Hodina vždy začína rýchlym prehľadom minulej hodiny, aby sme upevnili znalosti. Každá hodina, nové slovíčka a lingvistika sú vysvetlené predtým, ako ich použijeme v praxi.

Na hodinách používame učebnice, ale veríme, že vedieť hovoriť je stále kritickým bodom výučby. Preto sú študenti povzbudzovaní, aby hovorili o danej téme z učebnice viac, ako to daná učebnica možno stanovuje.

Pre nižšie úrovne odporúčame najlepších slovenských učiteľov, ktorí sú schopní vysvetliť gramatiku,
a ktorí vedia poukázať na rozdiely medzi slovenskou a anglickou gramatikou.

Pre skupiny, ktoré už majú vyššiu úroveň jazyka a ktoré vyžadujú konverzačnú a praktickú angličtinu ponúkame alternatívne hodiny s učiteľom z Veľkej Británie, Spojených štátov alebo krajín Britského spoločenstva. To zaisťuje, že študenti môžu získať vedomosti o rozdieloch medzi jednotlivými anglickými štandardmi.

Spojenie medzi učiteľmi a študentmi nekončí po skončení hodiny. Učitelia sú vždy dostupní na telefóne alebo e-mailom, aby pomohli študentom s úlohami, textami a ďalšími otázkami.