PREKLADY

A TLMOČENIE

We offer translation from/to all international and well known languages and between them.
Our knowledgeable stuff will be happy to help.
We would love to hear any feedback or suggestions you have.
avatar
Prezívka: admin
Informačný kanál autora: admin Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

thumbnail

Odborné preklady

Odborný preklad: Prekladáme z viac ako 50 jazykov v rôznych profesijných oblastiach:
thumbnail

Jazykové preklady

Jazykové preklady: Ponúkame preklady z/do všetkých medzinárodných a známych jazykov a veľkej skupiny menej bežných jazykov. Orientujeme sa na odborné, ale aj bežné texty. Medzinárodné jazyky: ...
thumbnail

Slovenčina pre cudzincov

Ponúkame kurzy slovenčiny pre cudzincov vo firmách. Väčšina týchto kurzov je vedených individuálnou formou. Tieto kurzy vedú slovenskí učitelia, odborníci na slovenský aj anglický jazyk.
thumbnail

Kurzy angličtiny

Vytvárame kurzy podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Nižšie krátky popis niektorých kurzov, ktoré ponúkame. Začiatoční a stredne pokročilí – dáva študentovi základ profesionálnym spôsobom, ...
thumbnail

Preklady a tlmočenie

Zabezpečujeme preklady a tlmočenie z/do všetkých hlavných medzinárodných jazykov a z/do niektorých menej bežných. Naše základné portfólio služieb zahŕňa: Preklady Jazykové preklady: Ponúkame ...
thumbnail

Ceny

Prices The following prices are for both Native and Slovak teachers and all courses: Conversational, general, practical and business English as well as from beginner to advanced level: